Skip to content

Արտավանի լիճ

    Արտավանի լիճ, գտնվում է Արտավան գյուղից 2,5 կմ հյուսիս-արևելք: Ծովի մակարդակից 2240 մ բարձրության վրա: Վերևից նայելիս շատ նման է աշխարհի քարտեզին:

    Վայոց ձորի այլ տեսարժան վայրերին կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝ Վայոց ձորի տեսարժան վայրերը:

    Լուսանկարը academyfilms.tv