Skip to content

Կատարելագործիր փորձառությունդ

Լուսանկարներ

Քեմինգում արված լուսանկարները մեր պատմության ու առօրյայի մի մասն են: Որսալով գեղեցիկ վայրկյանը, նրանք թույլ են տալիս մեր հյուրերի ժպիտները պահել մեզ հետ ու փոխանցել նաև ձեզ: Մենք ունենք ժպիտներ աշխարհի տարբեր ծայրերից, ովքեր իրենց կյանքի մի փոքր հատվածը անց են կացրել հենց այստեղ, Հայաստանում, Վայոց ձորի գեղեցիկ անկյունում՝ թողնելով գեղեցիկ լուսանկարներ:

  • 🏕️Tents, sleeping buses, or maybe rooms? 
The choice is yours!  Meet our renewed rooms and book your escape today!

#crossway #camping #campinginarmenia #guesthouseinarmenia #travelarmenia #vayotsdzor #visitarmenia
  • 🌟 We’re OPEN! 🌟
Dear friends, we’re thrilled to announce that we’re officially open! 
🏕️ Book your stay through Booking.com or simply reach out to us directly. Let’s make this year one filled with incredible camping adventures!
  • Season’s greetings from Crossway Camping🎄✨ 
A heartfelt thank you to all our wonderful guests for making this year truly special. May your holidays be filled with joy, laughter, and cherished moments. 
⭐️Wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year! 🌟
🏕️Tents, sleeping buses, or maybe rooms? 
The choice is yours!  Meet our renewed rooms and book your escape today!

#crossway #camping #campinginarmenia #guesthouseinarmenia #travelarmenia #vayotsdzor #visitarmenia
🏕️Tents, sleeping buses, or maybe rooms? 
The choice is yours!  Meet our renewed rooms and book your escape today!

#crossway #camping #campinginarmenia #guesthouseinarmenia #travelarmenia #vayotsdzor #visitarmenia
🏕️Tents, sleeping buses, or maybe rooms? The choice is yours! Meet our renewed rooms and book your escape today! #crossway #camping #campinginarmenia #guesthouseinarmenia #travelarmenia #vayotsdzor #visitarmenia
1 շաբաթ ago
View on Instagram |
1/3
🌟 We’re OPEN! 🌟
Dear friends, we’re thrilled to announce that we’re officially open! 
🏕️ Book your stay through Booking.com or simply reach out to us directly. Let’s make this year one filled with incredible camping adventures!
🌟 We’re OPEN! 🌟 Dear friends, we’re thrilled to announce that we’re officially open! 🏕️ Book your stay through Booking.com or simply reach out to us directly. Let’s make this year one filled with incredible camping adventures!
2 շաբաթ ago
View on Instagram |
2/3
Season’s greetings from Crossway Camping🎄✨ 
A heartfelt thank you to all our wonderful guests for making this year truly special. May your holidays be filled with joy, laughter, and cherished moments. 
⭐️Wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year! 🌟
Season’s greetings from Crossway Camping🎄✨ A heartfelt thank you to all our wonderful guests for making this year truly special. May your holidays be filled with joy, laughter, and cherished moments. ⭐️Wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year! 🌟
4 ամիս ago
View on Instagram |
3/3