Skip to content

Կատարելագործիր փորձառությունդ

Լուսանկարներ

Քեմինգում արված լուսանկարները մեր պատմության ու առօրյայի մի մասն են: Որսալով գեղեցիկ վայրկյանը, նրանք թույլ են տալիս մեր հյուրերի ժպիտները պահել մեզ հետ ու փոխանցել նաև ձեզ: Մենք ունենք ժպիտներ աշխարհի տարբեր ծայրերից, ովքեր իրենց կյանքի մի փոքր հատվածը անց են կացրել հենց այստեղ, Հայաստանում, Վայոց ձորի գեղեցիկ անկյունում՝ թողնելով գեղեցիկ լուսանկարներ:

  • September 🏕️ The best season to plan your camper trip! 
Սեպտեմբերն է, ձեր քեմփերային ճանապարհորդության լավագույն սեզոնը 🚙
.
.
.
.
.
#camping #campinginarmenia #campsite #camping #crosswaycamping #yeghegnadzor #vayotsdzor #camper #camperlife #outdoor #travel #vanlife
  • Swimming in stars ✨
.
.
.
.
#camping #campinginarmenia #camp #campsite #vayotsdzor #armenia #night #pool #travel
  • It was a great pleasure to host @ladaniva.ladaniva team at Crossway 💚
Thank you for your music and positive vibes 🎶
September 🏕️ The best season to plan your camper trip! 
Սեպտեմբերն է, ձեր քեմփերային ճանապարհորդության լավագույն սեզոնը 🚙
.
.
.
.
.
#camping #campinginarmenia #campsite #camping #crosswaycamping #yeghegnadzor #vayotsdzor #camper #camperlife #outdoor #travel #vanlife
September 🏕️ The best season to plan your camper trip! 
Սեպտեմբերն է, ձեր քեմփերային ճանապարհորդության լավագույն սեզոնը 🚙
.
.
.
.
.
#camping #campinginarmenia #campsite #camping #crosswaycamping #yeghegnadzor #vayotsdzor #camper #camperlife #outdoor #travel #vanlife
September 🏕️ The best season to plan your camper trip! Սեպտեմբերն է, ձեր քեմփերային ճանապարհորդության լավագույն սեզոնը 🚙 . . . . . #camping #campinginarmenia #campsite #camping #crosswaycamping #yeghegnadzor #vayotsdzor #camper #camperlife #outdoor #travel #vanlife
3 շաբաթ ago
View on Instagram |
1/3
Swimming in stars ✨
.
.
.
.
#camping #campinginarmenia #camp #campsite #vayotsdzor #armenia #night #pool #travel
Swimming in stars ✨ . . . . #camping #campinginarmenia #camp #campsite #vayotsdzor #armenia #night #pool #travel
2 ամիս ago
View on Instagram |
2/3
It was a great pleasure to host @ladaniva.ladaniva team at Crossway 💚
Thank you for your music and positive vibes 🎶
It was a great pleasure to host @ladaniva.ladaniva team at Crossway 💚 Thank you for your music and positive vibes 🎶
3 ամիս ago
View on Instagram |
3/3