Skip to content
մենք ուրախ ենք պատասխանել ձեր հարցերին

Հետադարձ կապ


Գտնվելու վայր

Երևանյան խճ. 1/8, Եղեգնաձոր, Հայաստան

գրեք մեզ ուղիղ նամակ

  • Sunset, dinner, and campers—what a perfect view 🚍
  • Summer has arrived at Crossway Camping☀️Our guests’ favorite spot, swimming pool is open for the splashes💦
  • 🏕️Tents, sleeping buses, or maybe rooms? 
The choice is yours!  Meet our renewed rooms and book your escape today!

#crossway #camping #campinginarmenia #guesthouseinarmenia #travelarmenia #vayotsdzor #visitarmenia
Sunset, dinner, and campers—what a perfect view 🚍
Sunset, dinner, and campers—what a perfect view 🚍
2 շաբաթ ago
View on Instagram |
1/3
Summer has arrived at Crossway Camping☀️Our guests’ favorite spot, swimming pool is open for the splashes💦
Summer has arrived at Crossway Camping☀️Our guests’ favorite spot, swimming pool is open for the splashes💦
Summer has arrived at Crossway Camping☀️Our guests’ favorite spot, swimming pool is open for the splashes💦
Summer has arrived at Crossway Camping☀️Our guests’ favorite spot, swimming pool is open for the splashes💦
3 շաբաթ ago
View on Instagram |
2/3
🏕️Tents, sleeping buses, or maybe rooms? 
The choice is yours!  Meet our renewed rooms and book your escape today!

#crossway #camping #campinginarmenia #guesthouseinarmenia #travelarmenia #vayotsdzor #visitarmenia
🏕️Tents, sleeping buses, or maybe rooms? 
The choice is yours!  Meet our renewed rooms and book your escape today!

#crossway #camping #campinginarmenia #guesthouseinarmenia #travelarmenia #vayotsdzor #visitarmenia
🏕️Tents, sleeping buses, or maybe rooms? The choice is yours! Meet our renewed rooms and book your escape today! #crossway #camping #campinginarmenia #guesthouseinarmenia #travelarmenia #vayotsdzor #visitarmenia
2 ամիս ago
View on Instagram |
3/3