Skip to content

Քարավազի ջրվեժ

    • Հեռավորությունը Երևանից 164 կմ
    • Հեռավորությունը Քրոսվեյ քեմփինգից 43 կմ

    Քարավազի ջրվեժ ՝ Վայոց ձորի թաքնված ջրվեժներից մեկն է: Ունենալով լեռնային բնույթ՝ Վայոց ձորում հոսող գետերի անկումը համեմատաբար մեծ է, որն էլ նպաստում է ջրվեժների առաջացմանը:                                                                                                                                                                            Քարավազի ջրվեժը գտնվում է Հերհեր գետի աջակողմյան վտակ Քարավազի վրա, Հերհեր գյուղից վերև՝ Կարմրաշեն գյուղից 2 կմ արևելք: Ջուրը ժայռերի միջով հոսելով առաջացրել է սահանքային այս ջրվեժը:

    Լուսանկարը՝ Armenian Geographic-ի

    Վայոց ձորի այլ տեսարժան վայրերին կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝ Վայոց ձորի տեսարժան վայրերը: