Skip to content

Քեմփերների տարածք

Նրանց համար, ովքեր սիրում են ճանապարհորդել քեմփերներով, Քրոսվեյ քեմփինգն առաջարկում է ընդարձակ քեմփերների տարածք: Հատուկ առանձնացված այս տարածքում կարող են տեղավորվել 20 և ավել քեմփերներ: 

Գնի մեջ ներառված ծառայություններն են. լողավազան (ամռան ամիսներին), բացօթյա խոհանոց, խարույկի տարածք, խորովածի տաղավար, սանհանգույց, լվացքատուն, WiFi