Skip to content

Շատիվանք

Շատիվանք

    Հեռավորությունը Երևանից՝ 138 կմ Հեռավորությունը Քրոսվեյ քեմփինգից՝ 16.5 կմ Շատիվանք վանական համալիր գտնվում է Վայոց… Read More »Շատիվանք